MENY

Koll på läget

Rapporterna vänder sig i första hand till verksamhetschefer eller annan sjukvårdspersonal och ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring vid den egna kliniken.

Koll på läget finns innanför inloggning till INCA-plattformen och redovisar den egna klinikens resultat för cirka tio utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medelvärdet för riket och fastställda målnivåer.

Innanför inloggningen finns även interaktiva rapporter som jämför den egna kliniken resultat med resultat från andra sjukhus eller landsting.


Sidan uppdaterad: 15 januari 2019