MENY

Statistik

Statistiken på cancercentrum är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)..

Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling och ibland också om patientens upplevelser och uppfattningar om sin vård.

Statistiken från väntetidsdatabasen redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), i vilken mån de utretts inom föreskrivna maximala väntetider och patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Uppgifter om väntetider finns även i kvalitetsregistren men mätpunkterna kan vara olika vilket gör det svårt att jämföra statistiken från de båda datakällorna.

Kontakt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting


Sidan uppdaterad: 5 mars 2019