MENY

Kunskapsspridning om viktiga åtgärder för ett rökfritt Sverige

Exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar var centrala teman vid det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Seminariet arrangerades av Regionala cancercentrum, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak och Cancerfonden.

Den nationella arbetsgruppen för prevention, inom Regionala cancercentrum i samverkan, har presenterat en handlingsplan för ett rökfritt Sverige där åtgärder som har effekt för att minska antalet rökare i Sverige redovisas.

– Som en första aktivitet med utgångspunkt i handlingsplanen medverkar vi i seminariet för att opinionsbilda och informera politiker om värdet av de här insatserna. Det handlar om att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, berättar Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Ingrid Stenstadvold Ross och Shirin Bartholdsson

 

Från vänster:
Ingrid Stenstadvold Ross, seksjonschef för enheten för forebyggning på Kreftforeningen i Norge och Shirin Bartholdsson, Regionalt Cancercentrum väst.


Möjligheter utreds

Lagman Göran Lundahl, chef för tingsrätten i Lund, utreder på Regeringens uppdrag vad som måste göras för att i svensk lag tillämpa EU:s tobaksproduktdirektiv. Arbetet ska vara genomfört till den 20 maj 2016. I februari vidgade den nya regeringen uppdraget med ett tilläggsdirektiv. Uppdraget är att utreda möjligheterna att införa neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud för tobaksvaror och fler rökfria offentliga miljöer.

 

 

Neutrala tobakspaket är paket som har en förutbestämd färg och är reklamfri, varumärket skrivs med ett förutbestämt typsnitt och storlek. 

 

Expertkunskap och rundabordsdiskussioner

Målgruppen för dagen var politiker, tjänstemän från departementen och andra som arbetar med tobaksprevention. 75 personer deltog vid seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 på plats i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm och ytterligare 30 personer följde seminariet live via webbsändning.

Inbjudna talare vid seminariet var bland annat Margaretha Haglund, tobaksexpert från Tobaksfakta som gav en bild av evidensläget gällande de två insatserna och Ingrid Stenstadvold Ross, som är seksjonschef för enheten för forebyggning på Kreftforeningen i Norge, berättade om hur Kreftforeningens arbetat för att stödja departementet och hälsoministern i Norge i införandet av exponeringsförbud.

Lina Glans och Yasmine Larson.

 

Från vänster: Lina Glans
och Yasmine Larson.

 

 

Deltog gjorde också Lina Glans, ny politisk sakkunnig hos folkhälsoministern tillsammans med Yasmine Larson, riksdagsledamot (S) i socialutskottet med ansvar för ANDT-frågor*, Lars Sandman, professor, Högskolan i Borås och Hans Gilljam, Professor emeritus vid Karolinska institutet.

– Under lunchen gavs möjlighet till diskussion och reflektion kring vilken påverkan tobaksförpackningars utseende kan ha på målgruppen. Associationsövningen med post-it-lappar var ett uppskattat inslag, berättar Shirin Bartholdsson.

Vill du ta del av seminariet i efterhand?

Seminariet filmades och på Tobaksfaktas webbplats finns möjlighet att ta del av dagen i efterhand: Film från seminariet, 2015-11-17

 * ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.

 

Text: Anna Nilsson, RCC Väst
Foto: Shirin Bartholdsson, RCC Väst och Bo Alm, RCC i samverkan
Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 1 november 2016