MENY
Till regionspecifikt innehåll

Ett rökfritt Sverige

RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt. Genom utveckling, sammanställning och spridning av kunskap ska RCC medverka till att arbetet för ett rökfritt Sverige går framåt.

Den nationella arbetsgruppen för prevention, inom Regionala cancercentrum i samverkan, har tagit fram en handlingsplan för ett rökfritt Sverige. I planen presenteras åtgärder för att minska antalet rökare i Sverige och på så sätt minska den tobaksrelaterade cancerincidensen. Tobaksrökningen är en stark riskfaktor för ett flertal cancerdiagnoser. 

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom folkhälsoområdet och cancervården strävar RCC efter att arbetet för ett rökfritt Sverige ska inkludera många olika organisationer på olika nivåer i samhället. Uppföljning av både RCCs interna arbete och av vissa åtgärder som andra aktörer gör utgör en del av åtgärderna i handlingsplanen. 

Läs hela handlingsplanen (pdf)

Kunskapsspridning om viktiga åtgärder 

Som en första aktivitet i syfte att opinionsbilda och informera politiker om värdet av insatser som att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, var RCC i samverkan med och arrangerade det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

Läs mer om dagen och se filmen från seminariet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Affisch med en glasstrutNy kampanj för tobaksfrihet i norra regionen

En ny kampanjperiod för STOPP! Det är du värd, startar den 1 november 2017.

Den som deltar i kampanjens utmaning att vara tobaksfri under två månader och anmäler sig via webbplatsen tobaksstopp.se, har chans att vinna en SPA-helg.

Detta är dock en tävlingen där alla är vinnare.

Kampanjen genomförs med ekonomiska medel från Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

Cancerpreventionsgruppen för tobaksprevention

Västerbottens läns landsting                                                                  Ywonne Wiklund, folkhälsoutvecklare (RCC Norrs kontaktperson)             ywonne.wiklund@vll.se

Margareta M Jonsson, projektledare STOPP-kampanjen i VLL  margareta.m.jonsson@vll.se

Landstinget Västernorrland
Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
iwona.jacobsson@lvn.se

Region Norrbotten                                                                      Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg                              maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Region Jämtland-Härjedalen                                                                          Ewa Jonsson, tobakssamordnare                                ewa.jonsson@regionjh.se

Kontakt

porträtt

Shirin Bartholdsson

utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, , ordförande nationella arbetsgruppen för prevention

RCC Väst


Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 12 juli 2018