MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017. KVAST-kompendium i cervixcytologi (bilaga 3) uppdaterades i maj 2018.

Vårdprogram på remiss

Den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention samt den nationella expertgruppen för cervixcancerprevention föreslår en förändring i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Det är är arbetsgruppens och RCC samverkans bedömning att ökningen i livmoderhalscancer behöver mötas med åtgärder och att frågan brådskar. Det rör sig om en mindre ändring i vårdprogrammet som även den tvärprofesionella expertgruppen står bakom. Därför är remissrundan gemensam för landsting och professionella organisationer med något kortare svarstid än normalt för landstingen. Vi tar tacksamt emot synpunkter från profession och landsting/regioner.

Remissversion: Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention (pdf)

Remissvar skickas senast 1 november till: nvp@rccvast.se

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

 • Rekommendationer om kallelseverksamhet
 • Provtagning
 • Utredning av avvikande cellprover
 • Behandling av cellförändringar
 • Kommunikation
 • Kvalitetskrav på verksamheterna
 • Krav på IT-system
 • Utbildningsinsatser

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

För screening fram till start av primär HPV-analys i gynekologisk cellprovskontroll (GCK) används nedanstående RMR trots att giltighetsdatum har passerats:

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:


Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)

Sidan uppdaterad: 14 september 2018