MENY
Till regionspecifikt innehåll

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention som beslutats 2017.

Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regioner och landsting.

 • Presentationsmaterial (powerpoint)
  Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammafattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.
 • Korta informationsfilmer 
  Sju korta filmer om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. De är mellan en och tre minuter långa och ger en snabb, allmän och lättfattlig orientering om det grundläggande i vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Stöd vid information i Västra sjukvårdsregionen

För regionala patientbrev och blanketter läs mer på webbsidan för ROCK (Regionens Organiserade CellprovsKontroll).

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll


Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk.

 

 

Bild på foldern Upptäck förändringar i tidUpptäck förändring i tid (pdf)
Innehåller kort information om vikten att ta cellprov regelbundet. Finns endast på svenska och går även att beställa som en liten folder på cirka 10x10 cm.

 

Bild på informationsbladOm din livmoderhals
Informationsbladet finns på fler olika språk och ska kunna ge svar på vanliga frågor, lugnande besked inför provsvar och motivera till fortsatt regelbunden provtagning. Plats finns för att fylla i var och när senaste cellprov togs.  

Bild på foldern Om din livmoderhalsSkriften finns även att beställa som en liten folder på svenska.
Folder: Om din livmoderhals, Svenska (pdf)

 

Skrifterna finns att beställa till vårdinrättningar

För att beställa material, kontakta:

Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen

 

ADC och blankettserviceFör att få texterna i format som tillåter annan logga kontakta:

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

 

Graviditet och cellförändringar

Till dig som är gravid och har tagit cellprov

Om HPV-vaccination

Svar på insändare, GP 2012-03-17:
HPV-vaccinet är säkert och verksamt (pdf), 


Patientinformation om HPV-vaccination, Vårdguiden 1177.se
Bild på foldern Ta Chansen! Skydda dig mot livmoderhalscancer.På webbplatsen för Vårdguiden 1177.se finns bland annnat en patienfoldern "Ta chansen! Skydda dig mot livmoderhalscancer" och fakta om HPV-vaccination.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-HPV/

 

Socialstyrelsens information om HPV-vaccination
På Socialstyrelsens webbplats finns både material riktat specielt till hälsovårdsspersonal och faktablad på flera olika språk.

http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/informationsmaterial

 

Tips på webbsidor med patientinformation

 

Kontakt vid frågor om kallelser och tider för cellprovskontroll 

I Västra Götalandsregionen kallas kvinnor från regionens kallelsekansli.
De kan svara på frågor om kalleser och ombokningar.

Västra Götalandsregionens kallelsekansli

 

Skärgårdsgatan 4, plan4, 414 58 Göteborg


I Region Halland kallas kvinnor från laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Hallands sjukhus, Halmstad.

Patologi Halland

Sekretariat

Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, m...

Ombokning i Region Halland sker via Mina vårdkontakter
Mer information finns på, 1177 Vårdguiden, Halland:
http://www.1177.se/halland/cellprov

 

 

Synpunkter eller förbättringsförslag?

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, registerhållare NKCx/process, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)

RCC Väst

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018