MENY

Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer

Uppdrag

  • Säkerställa en tydlig regional organisation/struktur för screeningverksamheten, med definierade uppdrag och mandat samt samordning på den nationella nivån. I denna samordningsinsats ingår fortsatt utveckling och implementering av nationella mallar för kallelser och svarsbrev.
  • Förankra, implementera och följa upp av RCC i samverkan stödd aktionsplan regionalt och nationellt. 
  • Förankra, implementera och följa upp beslutade kvalitetsmätningar i enlighet med framtagna kvalitetsmål. 
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention med målsättning att registret ska uppfylla kriterierna för nivå 1 i SKL:s certifieringsmall och att processregistret ska vara rikstäckande före 2015 års utgång. 
  • Följa utvecklingen av HPV-vaccination i landet och föreslå åtgärder vid behov. 
  • Samverka nära med, och i löpande frågor inhämta synpunkter från, den med Equalis och styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention gemensamt inrättade tvärprofessionella Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention. 

Ordförande

Björn Strander

gynekolog

RCC Väst

 

 

 

 

 

 

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

Lovisa Bergengren

processledare, gynekolog, dysplasiansvarig

Universitetssjukhuset Örebro

Caroline Lilliecreutz

processledare cervixcancerprevention

RCC Sydöst

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm-Gotland

Christer Borgfeldt

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

RCC Syd

Lena Silfverdal

processledare

RCC Norr

Stödjande RCC Väst

Björn Strander

gynekolog

RCC Väst

 

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst


Faktaägare: Björn Strander

Sidan uppdaterad: 14 mars 2018