MENY

Riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig cancer

Övergripande riktlinjer för utredning av ärftlig cancer (tumregel): 

  • Familjer med flera nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer.
  • Familjer med nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer men i ovanligt unga år, exempelvis två personer med premenopausal bröstcancer.
  • Familjer med flera nära släktingar med tumörformer som är sammankopplade i ärftliga syndrom, exempelvis bröst- och ovarialcancer samt kolo/rektalcancer och endometriecancer alternativt person som insjuknat i mer än en cancersjukdom.
  • Nära släkting som insjuknat i ovanlig tumör/cancersjukdom t.ex. medullär thyroidea cancer, binjurbarkscancer eller feokromocytom
  • Nära släkting som insjuknat vid anmärkningsvärt ung ålder. 

Riktlinjer i nationella vårdprogram 

Bröstcancer, riktlinjer

Bukspottkörtelcancer, riktlinjer

Hjärntumörer, riktlinjer

Kolorektalcancer, riktlinjer

Leukemi, riktlinjer

Livmoderkroppscancer, riktlinjer

Magsäckscancer, riktlinjer

Malignt melanom, riktlinjer 

Njurcancer, riktlinjer

Ovarialcancer, riktlinjer

Prostatacancer, riktlinjer

Sarkom, riktlinjer

Sköldkörtelcancer, riktlinjer

Urinblåse- och urinvägscancer, riktlinjer

Riktlinjer cancergenetik - Svensk förening för medicinsk genetik och genomik


Faktaägare: Marie Stenmark Askmalm
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 26 oktober 2018