MENY

Kvalitetsregister för ärftlig cancer

Registrets syfte är att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. Det ska även vara ett stöd för kvalitetsutvecklingen vad gäller kontroller och förebyggande operationer samt vara ett internt kvalitetsregister gällande ledtider och diagnoser inom cancergenetisk mottagning.

Ett annat syfte med registret är att kvalitetssäkra rekommenderade åtgärder samt att mäta compliance, det vill säga i vilken utsträckning vården följer vårdprogram och andra riktlinjer. Registret förbättrar även möjligheterna att nå ut till berörda vårdinrättningar med ny kunskap och information som kan implementeras i det kliniska arbetet. Registreringen kan också utgöra en bas för framtida forskning.

Registret förbättrar ytterligare möjligheterna till återkoppling gentemot familjerna med en mer optimerad riskbedömning.

Det pågår ett arbete i Sverige för att samordna regionala register i syfte att skapa ett nationellt kvalitetsregister för ärftlig cancer.


Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 16 augusti 2018