MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientens ställning

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Detta ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

Under området Patient och närstående kan du läsa mer om hur RCC arbetar med att stärka patientens ställning

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt utvecklingsarbete för att stärka patientens ställning

Så här arbetar RCC Uppsala Örebro för att stärka patientens ställning

- Vi har patientföreträdare i regionala vårdprocessgrupper och i Patient- och närståenderådet som utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår i sjukvårdsregionen.

- Vi utgår från patientens fokus i all utvecklingsarbete i de regionala vårdprocesserna.

- Vi arbetar för att alla cancerpatienter ska få en Min vårdplan och en Kontaktsjuksköterska.

- Vi engagerar patienterföreträdarna i olika utvecklingsarbeten som t ex arbete med standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. 

- Patientföreträdarna deltar som remissinstans i regionala vårdprogramarbeten.

- En samordnare för patientföreträdare vid RCC Uppsala Örebro arbetar för att stärka patientens ställning och patient- och närståendeperspektivet i vården. 

Utveckling av patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum väst arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: 


Sidan uppdaterad: 23 september 2015