MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram cancer

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Utvärdering av vårdprogram

För att få kunskap om hur vårdprogrammen används och kan förbättras genomförde RCC i samverkan under 2016 en utvärdering. De övergripande slutsatserna från utvärderingen är att vårdprogrammens förankring uppfattas som tillfredsställande och att införandet av vårdprogrammen verkar fungera bra på såväl regional som på lokal nivå. 
Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter.

Det finns en processbeskrivning som stöd för att ta fram och revidera vårdprogram. Varje vårdprogram ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Mindre revideringar publiceras utan remissrundor. 

I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen.

Äldre versioner av vårdprogram

Vi publicerar endast de gällande versionerna av vårdprogrammen. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta info@cancercentrum.se

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala vårdprogramgrupper cancer

För frågor om vårdprogram

Ann-Sofi Oddestad

vårdprogramsekreterare

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

För regionala frågor om vårdprogram:

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

Regionala medicinska riklinjer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Ta del av regionala medicinska riktlinjer här. 

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram RCC
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 13 februari 2019