MENY

Beprövad teknik med ny användning mäter väntetiderna i SVF

De som jobbar med uppföljningen av väntetiderna i cancervårdens standardiserade vårdförlopp är alla bekanta med ”Signe” – den nationella databasen för väntetider i vården hos Sveriges Kommuner och Landsting. Det är till den regionerna rapporterar in de två mätpunkter som ingår i den nationella uppföljningen av SVF. Lösningen valdes som ett svar på önskemålet att få i gång uppföljningen tidigt och få fram väntetidsdata för alla patienter.

hMed inspiration från modellen med pakkeforløb i Danmark beslöt regeringen hösten 2014 att avsätta 500 miljoner kronor per år för åren 2015 – 2018 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård. Bakgrunden var att väntetiderna i cancervården var alltför långa och att de regionala skillnaderna var stora. Den viktigaste åtgärden för att korta väntetiderna var att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp, SVF.

För att följa upp om satsningen gav önskade effekter behövdes någon typ av uppföljningssystem på nationell nivå, berättar Helena Brändström, nationell samordnare för vårdprogram och standardiserade vårdförlopp på SKL. Hon och hennes kolleger kunde konstatera att danskarna hade byggt upp ett nytt, separat rapporteringssystem, vilket gjorde att det tog över fem år innan de fick fram jämförbara uppföljningsdata, förutom att det krävde dubbelrapportering.

Utnyttja befintliga system

– Så vårt önskemål var att kunna utgå från något som redan fanns, samtidigt som det var viktigt att inte bara kunna följa de patienter som fick en cancerdiagnos, utan samtliga patienter som utreddes för välgrundad misstanke om cancer, säger Helena Brändström.

← Nationell uppföljning av SVF


Sidan uppdaterad: 22 februari 2019