MENY

Resultat och statistik för standardiserade vårdförlopp (SVF)

Nationell uppföljning av SVF omfattar uppgifter om

Antal patienter i standardiserade vårdförlopp

Om en diagnos saknas i ett diagram finns inga patienter rapporterade inom den diagnosen. Tidsperioden helår 2018 omfattar data från 1 januari till dagens datum.

Att notera om redovisningen i graferna

  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • Siffrorna ska tolkas försiktigt, då informationen uppdateras kontinuerligt men vid olika tidpunkter av respektive landsting.
  • Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp (patienter som registrerats med mätpunkterna 1 och 2 eller 3 nedan) finns med i redovisningen
  • Patienter som remitterats till utredning enligt SVF, men som ej uppfyllt kriterierna för välgrundad misstanke ingår inte i redovisningen.
  • Patienter som startat ett SVF i ett landsting, men avslutar det i ett annat, redovisas av det avslutande landstinget. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del landsting.

Mätpunkter

Landstingens nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

  1. Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger.
  2. Datum för start av första behandling
    eller...
  3. Datum för avslut av standardiserat vårdförlopp av annan orsak än start av första behandling.

Faktaägare: Harald Grönqvist
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 1 juni 2018