MENY

Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp med respektive RCCs regionala projektledare för att stödja genomförandet av satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Specifikt uppdrag

Gruppen ska inom ramen för projektgruppens arbete för kortare väntetider i cancervården:

  • Utbyta regionala erfarenheter av uppdraget med att samordna införandet av de standardiserade vårdförloppen.
  • Ge stöd till SKLs och RCC i samverkans uppdrag gällande kommunikationsinsatser.
  • Ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan.
  • Vara beredande i frågor som rör satsningen ”Varje dag räknas” inför beslut i RCC samverkan.

Gruppen består av de regionala projektledarna och leds av RCCs nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp och SKLs projektledare för satsningen.

Projektgruppens mötestider våren 2018

8 februari kl 10-16
6 mars kl 13-15
9 april kl 13-15
3 maj kl 10-12
7 juni kl 10-12

Gruppens sammansättning

Ordförande

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

RCC Norr

Anna-Lena Sunesson

verksamhetschef

 

Anna Selberg

kommunikatör

RCC Stockholm Gotland

Mona Ridderheim

Verksamhetsutvecklare

 

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Syd

Magdalena Andersson

Verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

regional projektsamordnare SVF

RCC Uppsala Örebro

Pia Jestin

funktionschef

 

Jessica Nordlander

verksamhetsutvecklare

RCC Väst

Linda Tedenbrant

projektledare standardiserade vårdförlopp

 

Caroline Trowald

projektledare standardiserade vårdförlopp


Sidan uppdaterad: 9 februari 2018