MENY

Socialdepartementets rådgivande expertgrupp för kortare väntetider

För att stödja arbetet med satsningen har Socialdepartementet inrättat en nationell expertgrupp, som består av representanter med olika expertkunskaper inom cancerområdet. De kommer från bland annat Regionala cancercentrum, professionerna och patientorganisationerna.

 Bild på medlemmar i Socialdepartementets expertgrupp

  • Beatrice Melin, chef RCC Norr
  • Ove Andersson, ordförande Distriktläkarföreningen
  • Britt Nordlander, överläkare och representant för Svenska läkaresällskapet
  • Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska och representant för Svensk sjuksköterskeförening
  • Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare Sveriges Kommuner och Landsting
  • Göran Zetterström, utredare och cancersamordnare Socialstyrelsen
  • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
  • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Mef Nilbert, chef RCC Syd
  • Michael Öberg, överläkare och representant för Svenska läkaresällskapet

Sidan uppdaterad: 13 december 2017