MENY

Införande av SVF – handlingsplaner och redovisningar 2018

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet.

Mall för redovisning av arbetet med SVF 2018 (MS Word)

Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlaget presenterar en standard för beräkningen av hur stor andel av alla cancerpatienter som utreds med SVF inom respektive landsting. Modellen som publicerades i februari 2018 har utvärderats och reviderats. Förändringarna beskrivs i dokumentets inledning.

Beräkningsunderlag för andel cancerpatienter som genomgått SVF - Version 2.0 (pdf, nytt fönster)

Handlingsplaner

Landstingen och regionerna har lämnat in sina handlingsplaner i enlighet med den mall som tagits fram nationellt. Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr

Regiongemensam inledning till handlingsplanerna

Handlingsplan Region Norrbotten
Handlingsplan Region Jämtland Härjedalen
Handlingsplan Västerbottens läns landsting
Handlingsplan Region Västernorrland

RCC Stockholm Gotland

Handlingsplan Region Gotland
Handlingsplan Stockholms läns landsting

RCC Syd

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Landstinget Blekinge
Handlingsplan Region Halland
Handlingsplan Region Kronoberg
Handlingsplan Region Skåne

RCC Sydöst

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Region Jönköpings län
Handlingsplan Landstinget i Kalmar län
Handlingsplan Region Östergötland

RCC Uppsala Örebro

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Landstinget Dalarna
Handlingsplan Landstinget Sörmland
Handlingsplan Landstinget i Värmland
Handlingsplan Region Gävleborg
Handlingsplan Region Uppsala
Handlingsplan Region Västmanland
Handlingsplan Region Örebro län

RCC Väst

Handlingsplan Västra Götalandsregionen


Sidan uppdaterad: 26 oktober 2018