MENY

Patientöversikter - Införandeprojekt 2018-2021

Med start 2018 genomförs ett treårigt projekt för införande av patientöversikter i cancervården. Projektet möjliggörs genom finansiering från Swelife och Sjöbergstiftelsen, tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan.

Projektet genomförs efter en förstudie som omfattar utredningar av juridiska, tekniska och organisatoriska förutsättningar, samt inhämtande av synpunkter från intressenter.

Projektet omfattar konstruktion och införande av patientöversikter för åtta cancerdiagnoser på den redan etablerade INCA-plattformen (teknisk plattform för de nationella kvalitetsregistren för cancer).

Projektet kräver teknisk utveckling av plattformen – för att bland annat uppfylla NMI-certifieringskrav, PROM-lösning, anpassning till nationell tjänsteplattform, samt utveckling av rapportverktyg och visualiseringslösningar.

I projektet ingår också införandestöd till kliniker, genom personellt och utbildningsstöd till diagnosspecifika arbetsgrupper.

Medfinansiärer

Utöver RCC finansieras projektet av Sjöbergstiftelsen och Swelife.

Sjöbergstiftelsen

Swelife

Om Sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen grundades 2017 av Bengt Sjöberg.

Sjöbergstiftelsen beviljade 2017 medel för samtliga lärosäten med medicinsk fakultet, universitetssjukvårdshuvudmän och RCC att medverka i forskningsprogrammet Partnership for precision medicine in cancer.

Storsatsning på svensk forskning om precisionsmedicin (nyhet från 2017)


Sidan uppdaterad: 30 januari 2019