MENY

Patientöversikter i cancervården (test)

Patientöversikterna inom cancervården utvecklas på en nationellt enhetlig plattform som möjliggör insamling och visualisering av data om patienters vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Patientöversikter gör det möjligt att få en grafisk presentation av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling. Presentationen visualiserar information om sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet.

Patientöversikten kan användas som beslutsstöd genom tillgång till strukturerad data från onkologisk vård och behandling och underlättar också dialogen mellan patient och vårdgivare.

Patientens medinflytande stärks också genom möjligheten att se sin egen information via 1177, och inrapportering av livskvalitet och funktionsstatus genom PROM (Patient Related Outcome Measures).

Informationsinsamlingen i patientöversikten ger kvalitativa underlag för utveckling av vård och behandling på lokal, regional och nationell nivå. Några av de områden som informationen kan användas till är utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Diagnosspecifik information

Patientöversikter finns inom vissa diagnoser. Du hittar information om dem under respektive diagnos.

Patientöversikt prostatacancer

Patientöversikt njurcancer

Patientöversikt lungcancer


Sidan uppdaterad: 30 januari 2019