MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

Regimer – tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Mål och bakgrund för regimbiblioteket

Regimer och basfakta

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 300 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp.

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.
För närvarande (oktober 2017) pågår arbete med nationella regimer inom gynekologisk cancer, prostatacancer och myelom.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cytostatikamanualen för södra sjukvårdsregionen

cyto

 Här finner du Cytostatikamanualen för södra sjukvårdsregionen.

 

 

 


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC Syd

Sidan uppdaterad: 28 mars 2018