MENY
Till regionspecifikt innehåll

Utbildningar för vårdprofession

En av de centrala uppgifterna för Regionala cancercentrum är att tillsammans med landsting och regioner ansvara för kompetensförsörjning och utbildning för medarbetare inom cancervården. 

RCC ska knyta samman och ta tillvara alla kompetenser och bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Vårdens utveckling ska stödjas genom ny kunskap om cancervårdens effekter och nyttan för patienten. Här kan du läsa om olika utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningar för vårdprofession hittar du under respektive region.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.
Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl landsting/regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Utbildning i cytostatikahantering

En webbutbildning i grundläggande cytostatikahantering för sjuksköterskor som administrerar cytostatika.
Utbildning i cytostatikahatering

Utbildning i strålbehandling

En webbutbildning grundläggande utbildning om strålbehandling som i första hand vänder sig till sjuksköterskor inom enheter i norra regionen.
Utbildning i strålbehandling


Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018