MENY

Om databasen

Cancerstudier i Sverige är en databas med aktuella kliniska studier i cancervården. I databasen återfinns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Vem kan använda databasen?

Vem som helst kan söka i databasen, men huvudmålgruppen för inlagda texter är forskare och profession inom cancervården.

Deltagande i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien. Läs mer om patientdeltagande via länken nedan.

Patientdeltagande i cancerstudier

Vilka studier finns i databasen?

  • Kliniska studier med aktuell rekrytering av patienter.
  • Behandlingsstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige har också ansvaret för att den rapporteras till registret.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Arbetsgrupp och handläggare

Frågor om databasen ställs till handläggaren.

Handläggare

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

 

Ordförande arbetsgrupp

Kerstin Granberg

verksamhetsutvecklare

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Ledamöter arbetsgrupp

Annika Baan

vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Birgitta Sundberg

projektkoordinator

RBC/RCC Uppsala Örebro

Ingela Jakobsson

forskningssjuksköterska

Universitetssjukhuset, Linköping

Johanna Vernersson

Chefssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 3 maj 2019