MENY

KVÅ-koder

De nya koderna ska registreras när Min vårdplan skrivs eller uppdaterats tillsammans med patienten. Koderna gäller från 1 januari 2017.

Registrering och ansvar

Det är kontaktsjuksköterskans ansvar att Min vårdplan upprättas, även om flera olika yrkesgrupper bör vara och är delaktiga. Då blir det logiskt att kontaktsjuksköterskan även registrerar när det är säkerställt att Min vårdplan innehåller alla delar som bokade tider med vården, information om diagnosen och en rehabiliteringsplan – allt utifrån patientens behov.

Inom varje enhet och vårdprocess, behöver nu ett arbete starta med hur processen kring registrering, skapandet och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken. Mer information om de nya koderna finns i den ordinarie kodhandboken från Socialstyrelsen.

Min vårdplan upprättas i samband med utredning av cancer och då anges koden XV019. Därefter används koden XV020 vid uppdatering/revidering av Min vårdplan.

Min vårdplan är patientens dokument och ska följa patienten genom vården. Det innebär att till exempel vid byte av klinik skapas inte en ny Min vårdplan, utan det är en uppdatering/revidering som sker.

  • XV019 Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten.
  • XV020 Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 17 september 2018