MENY

e-MVP testas i praktiken

Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Förberedelser för införande av en digital Min vårdplan i cancervården är igång på flera plan. Verksamheter som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling kan anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Utvecklingen av standardiserade nationella vårdplansmallar inom sex diagnoser pågår. Dessa kommer dock inte vara helt klara i år. De nationella vårdplansmallarna måste därför till en början kompletteras med regional information.

Under 2018 kan landsting och regioner som vill starta införandet få stöd av ett nationellt införandeprojekt, som arbetar på uppdrag av RCC i samverkan, SKL och Inera.

Nyhetsbrev om e-MVP, juni 2018 (pdf)

Så här är innehållet i vårdplanen tänkt att struktureras. Under respektive flik ska dels de individuella delarna återfinnas, dels den nationellt överenskomna information som ska vara gemensam för alla patienter.

e-MVP testad i tre landsting

En första version av e-MVP cancer testades förra året i ett pilotprojekt i tre landsting. Nuvarande utveckling är baserad dels på synpunkter från pilottesterna, dels på kontinuerlig utveckling av de tekniska funktionerna i Stöd och behandling. Fokus i arbetet har varit att minska administrationen i verktyget, öka användbarheten, skapa möjligheter till individanpassning och skapa sammanhållna vårdplaner över vårdgivargränser.

Utvärderingsrapport pilotprojektet: Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling (PDF, nytt fönster)

Nationellt projekt ger stöd till införandet

Under 2018 ger RCC i samverkan, SKL och Inera stöd till införandet genom ett nationellt projekt. Införandeprojekt behövs även regionalt och lokalt, dels för att säkra anslutningen till Stöd och behandling, men framförallt för att stimulera utvecklingen av kontaktsjuksköterskornas arbetssätt med vårdplanen.

Staten bidrar ekonomiskt genom utvecklingsområdet Patientkontrakt i överenskommelsen med SKL om patientmiljarden, samt överenskommelsen gällande kortare väntetider i cancervården 2018. 
För de landsting som önskar kan anslutning till e-Min vårdplan ske senare.

Pågående arbete

Under våren 2018 pågår arbete med att ta fram information för nationellt standardiserade vårdplansmallar inom sex diagnoser. Detta utförs av RCCS nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskoroch ska vara klart 1 maj 2018. De sex diagnoserna är:

  • Tjock- och ändtarmscancer
  • Huvud- och halscancer
  • Peniscancer
  • Prostatacancer
  • Blodcancer (Waldenströms Makroglobulinemi)
  • Bröstcancer

Ytterligare utveckling

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att startas med målet att e-MVP ska kunna delas över vårdgivargränser. Andra utvecklingsområden som det också finns intresse av är möjligheten att integrera Min vårdplan med vårdgivarens digitala system för tidbokning på nätet, för att patienten ska kunna se och boka tider, och att integrera kontaktinformation på 1177.se.

porträtt

Lina Sarv

projektledare

porträtt

Karin Vriste

designer Stöd och behandling


Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018