MENY
Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Ett verktyg för delaktighet och trygghet hos patienter och närstående

Alla cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan, i pappersformat eller elektroniskt, e-MVP. Den ska fokusera på och utgå från patientens behov och den ska skrivas tillsammans med patienten. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående och göra dem delaktiga i vården. Då e-MVP är införd i ett landsting kan den nås via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. 

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
 • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till. En sammanfattning av vården och vad som är viktigt att tänka på i samband med uppföljning och fortsatt cancerrehabilitering. 

Min vårdplan är viktig även för vården

Vården ska räkna med att patienter framöver både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård än i dagsläget. Därmed kan införandet också leda till resursbesparingar och utrymme för kompetensförstärkningar.

KVÅ-koder för uppföljning av Min vårdplan

I vilken mån patienter med cancer får en individuell vårdplan utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför är viktigt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. Den 1 januari 2017 infördes särskilda KVÅ-koder för detta ändamål. 

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional mall för Min vårdplan (i väntan på den elektroniska)

Obeservera att Min vårdplan inte betraktas som en journalhandling. Sparas vårdplanen på enskild dator får ej personnumret anges.

Regional Min vårdplan skrivbar 170203 (pdf)

Kontaktperson inom RCC Norr

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare,

RCC Norr

Pågående projekt i Stockholm - Gotlandsregionen

Framtagande av behandlingsinformation

Behandlingsinformation tas fram med syftet att förbättra informationen till patienter och närstående kring cancersjukdom och behandling. Arbetet sker i de olika diagnosprocesserna och leds av processledare och samordnande kontaktsjuksköterskor i samarbete med kontaktsjuksköterskenätverken.

Allmän behandlingsinformation

RCC Stockholm - Gotland har tagit fram ett grundmaterial till Min vårdplan. Detta material kan användas och anpassas till samtliga cancerdiagnoser.

Användning

Om ni är intresserade av att använda detta material eller har synpunkter. Vänligen kontakta Bodil Westman som är ansvarig för att samordna behandlingsinformaton på RCC Stockholm - Gotland.   

Regional behandlingsinformation

Här finns länkar till behandlignsinformation som är färdig att användas. 

Broschyr på enkel svenska

Nationell broschyr: Att få ett cancerbesked 

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: Liza Junker

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018