MENY
Till regionspecifikt innehåll

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå.

Utbildningen omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete. Kursen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet.

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor inom varje RCC hittar du under respektive region. Om utbildningen inte genomförs i den egna regionen kan det vara möjligt att söka till den i någon annan del av landet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.
Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl landsting/regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Allmän onkologi

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter.
Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskeutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Utbildningar i Uppsala Örebro

Via länkarna hittar du information om kontaktsjuksköterskeutbildningar och andra aktuella kurser inom omvårdnad.

Utbildningen kontaktsjuksköterska i cancervård vid Uppsala universitet

Kurser inom omvårdnad på Örebro universitet

Kurser inom omvårdnad på Karlstads universitet

Kurser inom omvårdnad på Uppsala universitet


Sidan uppdaterad: 22 oktober 2018