MENY

Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

För att fortsätta det arbete som SKL-projektet genomförde har Regionala cancercentrum i samverkan tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med syftet att funktionen ska ligga steget före med innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov. Ett grundläggande krav är att patienternas ställning ska stärkas genom arbetssättet.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt svaga patientgrupper.
  • arbeta för införandet av individuell vårdplan, Min vårdplan, i cancervården samt uppföljning och fortsatt utveckling av vårdplanen.

Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt i samverkan med processägare/motsvarande.

Uppföljning ska redovisas årligen till samverkansgruppen.

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm-Gotland

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Annica Tomasson

Processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd


Faktaägare:Bodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: liza.junker@sll.se

Sidan uppdaterad: 17 september 2018