MENY

Koll på läget – snabb återkoppling för 21 diagnoser

Sidan publicerades 28 januari 2019

Nu finns statistik i realtid om behandlingsresultat tillgängligt även för Myleom och Lymfom. Statistikverktyget ”Koll på läget” ger vårdpersonal stöd för verksamhetsuppföljning inom cancervård på den egna verksamheten.

De elektroniska rapporterna vänder sig i första hand till verksamhetschefer eller annan sjukvårdspersonal och ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring vid det egna sjukhuset eller kliniken. Den data som visas i Koll på läget uppdateras i realtid vid inrapportering i respektive kvalitetsregister.

– Snabb och enkel återkoppling av resultat till verksamheten är viktigt för att informationen i kvalitetsregistren ska kunna användas i vårdens förbättringsarbete. Att utveckla och förbättra lösningarna för utdata och statistik är prioriterat från både Regionala cancercentrum och kvalitetsregistren. Koll på läget är en viktig del i det arbetet, säger Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare inom cancer.


Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 5 februari 2019