MENY

Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar återfinns i arkivet via länken nedan. Dokumenten publiceras i pdf-format.


Arkiv mötesanteckningar

RCC mötesplan 2018

  • 16 januari
  • 6 februari
  • 27 februari
  • 20 mars
  • 10-11 april
  • 8 maj
  • 19 juni

Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 1 februari 2018