MENY

Cancer i omvärlden

Det händer mycket på cancerområdet. Här lyfter vi fram sådant som inte tillhör Regionala cancercentrums verksamhet, men som kan vara intressant att ta del av.

Cancer i framtiden

Antalet cancerfall fortsätter att öka. Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Antalet cancerfall fortsätter att öka. Sedan 1970-talet har de mer än fördubblats. Om drygt 20 år, beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras. 2015 insjuknade 61 100 personer, det är närmare 600 fler jämfört med året innan. Cancerfondsrapporten från Cancerfonden påtalar brister och förbättringsområden inom svensk cancervård, forskning och prevention.

Cancerfondsrapporten 2017

Kostnader för cancer - idag och år 2040

Instututet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har beräknat kostnaderna för cancer idag och i framtiden. De totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer uppgick 2013 till 36 miljarder kronor. IHE har även gjort en prognos för framtiden, som visar att kostnaderna förväntas öka till över 68 miljarder år 2040.

Kostnaderna för cancer idag och i framtiden (PDF, nytt fönster)

Onkologi i Sverige

Tidningen Onkologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på cancervård. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Regionala cancercentrum bidrar med en artikel i varje nummer. Du kan ladda ner tidningen eller läsa den på nätet.

Onkologi i Sverige


Sidan uppdaterad: 24 oktober 2017