MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

Ordförande, registerhållare, Med.Dr, överläkare

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Vice Ordförande

Staffan Jahnson

Ledamöter

Amir Sherif

Docent, överläkare

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Erika Jonsson

Med dr, överläkare

Onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Per-Uno Malmström

professor, överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abolfazl Hosseini-Alibad

Med dr, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

Docent, överläkare

Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Johan Johansson

Med dr, specialistläkare

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Kalmar

Fredrik Liedberg

Professor

Skånes universitetssjukhus

Firas Abdul-Sattar Aljabery

Med dr, överläkare

Petter Kollberg

Överläkare

Skånevård SUND

Anna-Karin Lind

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Helena Thulin

Med dr universitetssjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Gun Danielsson

Biträdande univesitetssjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Markus Johansson

Överläkare

Sundsvalls sjukhus

Magdalena Cwikiel

Med dr, överläkare

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Rossander

Avdelningsläkare

Kungsbacka sjukhus

Viveka Ströck

Med dr, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Fredrik Levin

med dr,överläkare

Tomas Jerlström

Överläkare

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Stödjande RCC

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt-Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

informatiker

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

Patientrepresentant

Jan Persson

Patientrepresentant


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 5 juli 2018