MENY
Till regionspecifikt innehåll

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män.

Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner. Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation som innebär att man går in genom urinröret med ett instrument till urinblåsan där man hyvlar bort tumören.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om urologisk cancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om urologisk cancer.

Bilaga 2S Utvecklingsplan urologisk cancer, ej prostata

Regionala processledare

Fredrik Levin

med dr,överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Jenny Rundgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm - Gotland

Regionala patientprocessledare

Fredrik Liedberg

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Annika Håkansson

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

Regional enhet för avancerad urotelial cancer vid Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen Helsingborgs lasarett

Sedan första januari 2013 utgör cystektomiverksamheten vid är Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen vid Helsingborgs lasarett en samverkande behandlingsenhet med särskild kompetens och gemensamt regionalt ansvar för patienter med avancerad urotelial cancer.  Behandlingsenheten säkrar kompetens och fortbildning i nära samverkan och erbjuder identiska och samordnade vårdprocesser. Tillsammans utförs denna kirurgi bägge sjukhusen med fördelning utifrån befintliga resurser och kompetens. Läs mer och ta del av remitteringsinformation här.


Faktaägare: Firas Abdul-Sattar Aljabery Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 11 september 2018