MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram njurcancer

Vårdprogrammet för njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet från 2013. Samtliga kapitel har uppdaterats och är anpassat till internationella riktlinjer, till exempel European Association of Urology, EAU.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom har uppdaterats då ett flertal nya läkemedel har godkänts sedan 2013. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje njurcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje njurcancer (pdf) 

Kontaktsjuksköterskans roll i njurcancerprocessen i Västra Götalandsregionen och Region Halland (pdf)


Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus

Sidan uppdaterad: 5 april 2018