MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister njurcancer

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad njurcancer. Data rörande diagnostik och primär behandling registreras dock enbart från primärtumören och inte från metastaser. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte. 

Nationell kvalitetsregisterrapport njurcancer, diagnosår 2016 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 57 dagar, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96 procent, 2016

Det nationella njurcancerregistret startade 2005. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus

Sidan uppdaterad: 5 april 2018