MENY

Nationella vårduppdrag analcancer

Omkring 140 patienter årligen drabbas av analcancer. Majoriteten får behandling i botande syfte med radiokemoterapi (samtidig strål- och läkemedelsbehandling). Runt 20 patienter per år opereras med så kallad salvagekirurgi. Dessa behandlingar koncentreras från januari 2017 till fyra respektive två vårdenheter i landet.

Radiokemoterapi i botande syfte

Behandlingen kräver mycket hög kompetens för att vårdinsatserna före, under och efter den påfrestande behandlingen ska bli optimala.

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Norrlands Universitetssjukhus
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling i botande syfte

Salvagekirurgi är aktuellt vid kvarvarande tumör eller vid återfall lokalt efter radiokemoterapi. 

Nationella vårdenheter

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Anmälan nationell MDK (pdf-blankett)
Information och kontaktuppgifter (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
(pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 9 mars 2018