MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

 • Utredning
 • Prognos och riskvärdering
 • Patologi
 • Behandlingsöversikt och behandling
 • Uppföljning

Nyheter i den reviderade versionen, 2017:

 • Är synkroniserat med det standardiserade vårdförloppet för sköldkörtelcancer.
 • Har anpassats till de reviderade riktlinjerna från American Thyroid Association (ATA) 2015.
 • Den initiala riskgruppsindelningen har utökats från tre till fyra grupper.
 • Förtydligande har gjorts angående indikation och behandlingsintention med radioaktivt jod.
 • Förebyggande central lymfkörtelutrymning vid lågrisk papillär tyreoideacancer kan undvikas, förutsatt att ingen spridning till lymfkörtlar har kunnat hittas före eller under operation.
 • Förnyad riskvärdering 6–9 månader efter avslutad primärbehandling ska ske baserat på patientens behandlingssvar.
 • Behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) har definierats ytterligare.
 • Graden av långvarig TSH-suppression är justerad. Nivåerna anpassas bland annat till patientens kardiovaskulära riskprofil.
 • Avsnitten om omvårdnad och rehabilitering har utökats.

Vårdprogrammet ses över med tvåårsintervall och revideras vid behov av den nationella vårdprogramsgruppen. Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riklinje sköldkörtelcancer

Regional medicinsk riktlinje sköldkörtelcancer (pdf)

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. Den regionala medicinska riktlinjen för sköldkörtelcanceruppdaterades under 2014 och innehåller flera nyheter.

För det första rekommenderas nu en mer fullständig utslagning all sköldkörtelvävnad med kirurgi och radioaktivt jod. På så sätt kan man bättre förlita sig på biokemiska tumörmarkörer i blodet efter behandlingen, vilket möjliggör en förnyad individuell riskbedömning. På så sätt kan man friskförklara fler patienter tidigare, vilket gör att fler patienter kan avsluta cancerkontrollerna inom specialistvården tidigare.

För det andra ska alla patienter nu bedömas av regionens samlade specialistkompetens på en multidisciplinär behandlingskonferens, som hålls via telemedicinsk teknik. Det gör att all engagerad personal vid regionens olika sjukhus kan medverka. På sätt skapas en mer jämlik vård, både vad gäller bedömning och behandling, oavsett var i regionen patienten bor.

En tredje nyhet är att det har startats ett nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer. Det gör att man bättre kan utvärdera olika behandlingar, analysera epidemiologi och kartlägga riskfaktorer.


Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund

Sidan uppdaterad: 3 september 2018