MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogra (pdf)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Kortversion för allmänläkare

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Den uppdaterade och nu gällande versionen fastställdes februari 2017 och innehåller bland annat följande förändringar jämfört med den tidigare versionen:

 • Standardiserat vårdförlopphar reviderats och i det reviderade vårdförloppet inkluderas alla män med PSA över det åldersspecifika gränsvärdet eller andra fynd som talar för prostatacancer i gruppen välgrundad misstanke. Även ledtiderna har förändrats för att bli mer enhetliga. 
 • Multiparametrisk MRT med riktade biopsier mot misstänkta områden bör utföras före start av aktiv monitorering, men uppföljning med enbart multiparametrisk MRT utan systematiska biopsier bör endast utföras inom ramen för vetenskapliga protokoll. Riktlinjer för hur MRT-baserad diagnostik bör bedrivas anges vårdprogrammet. 
 • Patologi - Vid ISUP mötet i Chicago 2014 gjordes justeringar av Gleasongraderingen och en gruppering av Gleasongrad föreslogs. Under 2016 har också KVAST-dokumentet för prostatacancer reviderats. 
 • Under 2015 har det kommit nya data som talar emot att bestrålning av lymfkörtelstationer har någon effekt. 
 • Tidig cytostatikabehandling vid metastaserad prostatacancer - Tillägg av docetaxel vid start av kastrationsbehandling ska övervägas för i övrigt friska män med fjärrmetastaserad prostatacancer. 
 • Salvage behandling efter prostatektomi med kombination av strålbehandling och hormoner - Två nya studier har visat förbättrad progressionsfri överlevnad vid tilläggsbehandling med hormoner i kombination med strålbehandling. 
 • Salvage behandling efter strålbehandlingav prostatacancer är en sällsynt åtgärd förenad med risk för stora komplikationer och vårdprogramgruppen rekommenderar därför att den centraliseras till ett centrum i Sverige. 

I vårdprogrammet anges också rekommendationer om nivåstrukturering som bygger på den nationella cancerplanen och de regionala cancercentrumens ambition att koncentrera avancerad verksamhet i syfte att förbättra såväl vårdens kvalitet som förutsättningarna för forskning och utveckling.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram 2013

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer (pdf)


Faktaägare:Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018