MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp prostatacancer

Det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassat material för SLL

Kortversion av vårdförlopp prostatacancer för primärvården anpassat för SLL (pdf)

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

 

Regionalt anpassad patientinformation

 

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för prostatacancer (26 mars 2015)

Film om standardiserat vårdförlopp prostatacancer

Ingela Franck Lissbrant, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare och Johan Stranne, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare berättar om standardiserat vårdförlopp för prostatacancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018