MENY
Till regionspecifikt innehåll

Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, intermediärriskcancer, högriskcancer och metastaserad cancer. Grupperna fördelas på cirka 28 procent, 32 procent 20 procent respektive 20 procent.

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högrisk prostatacancer införs nu i hela landet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om prostatacancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om prostatacancer.

Bilaga 2P Utvecklingsplan prostatacancer

Regionala processledare

Stefan Carlsson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Marie Hjälm Eriksson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Anna Hägglund

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare: Pär Stattin, urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2018