MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram peniscancer

Det första nationella vårdprogrammet för peniscancer publicerades maj 2013. Under 2015 har vårdprogrammet reviderats, och finns nu i en uppdaterad version.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

I den uppdaterade versionen har bland annat vårdstrukturen tydliggjorts med Nationell MDK och centralisering av kurativt syftande kirurgi. Rekommendationerna i vårdprogrammet baseras i stor utsträckning på de europeiska riktlinjerna från 2010 (Guidelines on Penile Cancer).

Förändringar jämfört med den tidigare versionen:

 • Tydliggörande av vårdstrukturen (nationell MDK samt centralisering av kurativt syftande kirurgi)
 • Indikationerna för organbevarande kirurgi och lymfkörteldiagnostik med sentinel node biopsi har stärkts
 •  Nationell MDK för samtliga fall av peniscancer
 • Rekommendationer kring dermatologisk behandling av precarcinösa förändringar på penis, samt utökad information kring patologin
 •  Utökad indikation för PET/CT
 • Utökade indikationer för neoadjuvant och adjuvant onkologisk behandling
 • Omvårdnadsaspekter och rehabilitering
 • Distal uretracancer inkluderas i vårdprogrammet
 • Utförlig patologisk beskrivning

Vårdprogrammet kommer att ses över årligen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riklinje peniscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje peniscancer (pdf), giltig t o m oktober 2020.


Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018