MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp peniscancer

Det standardiserade vårdförloppet för peniscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, peniscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, peniscancer (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen

  • Förtydligande av vilka diagnoser som omfattas: Vårdförloppet omfattar diagnoserna C60, C68 (enbart distal uretra) och D07.4.
  • Ledtider för nationell uppföljning, tillägg (i kursiv stil) i beskrivningen av Start av första behandling, kirurgi: Kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK* * Lokalt utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer. Avslutet kodas i hemlandstinget.
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd utan ändringar eller förtydliganden.

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.


Sidan uppdaterad: 28 juni 2018