MENY

Nationellt vårduppdrag peniscancer

Peniscancer drabbar cirka 120 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk. Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är från och med januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Uppföljning

En fördjupad uppföljning av verksamheten vid de två nationella vårdenheterna under perioden 2015-2016 har genomförts under våren 2017 och redovisas i rapporten nedan.
Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer –uppföljning av åren 2015-2016, RCC i samverkan juni 2017 (pdf) 

Rapporten bygger bland annat på nedanstående underlagsrapporter.

Uppföljning Skånes Universitetssjukhus 2015-2016 (pdf)
Uppföljning Universitetssjukhuset i Örebro 2015-2016 (pdf)
Synpunkter från nationella arbetsgruppen kontaktsjuksköterskor gällande verksamheten vid nationella vårdenheter (pdf)

Nationella vårdenheter

Skånes universitetssjukhus i Malmö
Verksamhetspresentation
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Om sjukdomen och behandling (på 1177.se/Region Skåne)
Om behandling av peniscancer (på klinikens webbsida)

Universitetssjukhuset i Örebro
Verksamhetspresentation (pdf)
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Till vårdenhetens hemsida
Om sjukdomen och behandling (på klinikens webb)

Patientinformation

På 1177.se finns kvalitetssäkrad och användarvänlig information för patienter med peniscancer samt deras närstående.
Läs reportaget om Magnus som fick peniscancer vid 45 års ålder.

Dokument och länkar

Remiss till landsting och regioner (pdf)
Beslutsrekommendation (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 19 oktober 2018