MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Nationella kvalitetsregistret för peniscancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad peniscancer, invasiv och cancer in situ. Obduktionsupptäckt peniscancer ingår inte i registret. 

Uppgifter om väntetider, kontaktsjuksköterska, multidisciplinär konferens, diagnostik, primärbehandling (kirurgi), lymfkörteldiagnostik/kirurgi och femårsuppföljning registreras. Från och med januari 2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationellt centrum för behandling och livskvalitetsformulären PROM/PREM.

Peniscancer - Nationell kvalitetsrapport för 2017, Oktober 2017

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 59 dagar, 2016
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 65 % 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 98 procent, 2011-2016

Det nationella peniscancerregistret startade år 2000. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018