MENY
Till regionspecifikt innehåll

Peniscancer

Peniscancer är en av urologins ovanligaste cancersjukdomar. I Sverige insjuknar varje år cirka 140 män i sjukdomen. De flesta är över 60 år men även yngre män kan drabbas.

Prognosen vid peniscancer är generellt sett god idag. Den totala peniscancerspecifika femårsöverlevnaden för samtliga patienter diagnostiserade 2000–2015 var 87 procent.

Peniscancer är en form av hudcancer som uppstår i hudens översta skikt. Drygt 95 procent av peniscancerfallen är skivepitelcancer.

Dynamisk sentinel node biopsi har fått en viktig roll för stadieindelning av lymfkörtlar. Tydliga överlevnadsvinster ses om peniscancerpatienter tidigt genomgår lymfkörtelkirurgi. Idag kan en stor andel peniscancerpatienter behandlas med organbevarande kirurgi med större möjlighet att bevara sexuell funktion. Samtliga peniscancerfall tas upp för diskussion i nationell multidisciplinär konferens på videolänk.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala processledare

Jenny Rundgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm - Gotland


Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 11 september 2018