MENY

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC).

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Vårdprogrammet omfattar inte MANEC (blandtumörer). Gobletcellscancer beskrivs dock i bilaga 2, eftersom dessa tumörer historiskt hanterats vid endokrinkirurgiska och endokrinonkologiska enheter.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Faktaägare:Eva Tiensuu Janson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 29 oktober 2018