MENY

Registergrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare

Eva Tiensuu Janson

Professor och överläkare Blod- och Tumörsjukdomar, Onkologisk endokrinologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Uppsala universitet

 

 

Ledamöter

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Linder Ekberg

överläkare

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

Christina Kjellman

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Maja Zemmler

överläkare

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Viktor Johanson

regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom, kirurg,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Gemensam information uppdaterad: 13 februari 2018