MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sidan uppdaterad: 7 november 2017