MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Det standardiserade vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer innefattar ICD-koderna C15 och C16 samt gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassat material för SLL

Kortversion av vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer för primärvården anpassat för SLL (pdf)

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Regional baslinjemätning för matstrups- och magsäckscancer (26 mars 2015)


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018