MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp matstrups- och magsäckscancer

Patientrepresentant 

Henrik Fors fors.henrik@gmail.com

Ordförande

Magnus Nilsson

kirurg,

Karolinska Universitetssjukhuset

Registerhållare

Jan Johansson

registerhållare, kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ledamöter

Anders Edebo

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands universitetssjukhus

Erik Holmberg

statistiker,

RCC Väst

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Lindberg

kirurg

Norrlands universitetssjukhus

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Todor Dzhendov

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Ulrika Smedh

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Representanter onkologi

David Borg

onkolog

Skånes universitetssjukhus

 

Signe Friesland

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Patologi

Denis Nastic

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Representant FoU

Mats Lindblad

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Representant SFÖAK

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Länssjukhus

Helene Sedelius

onkologisjuksköterska

Falu lasarett

 

Johan Haux

onkolog

Skaraborgs sjukhus Skövde

Omvårdnad

Marlene Malmström

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Privat endoskopi

Perjohan Lindfors

medicin

Sollentuna specialistklinik

Vårdprogram

Michael Hermansson

kirurg, ordförande vårdprogramgrupp

Skånes universitetssjukhus

 

 

Stödjande RCC

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, sjuksköterska

RCC Norr

 

porträtt

Elin Moritz

statistiker

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 25 oktober 2018