MENY
Till regionspecifikt innehåll

Matstrups- och magsäckscancer

Antal nya fall av magsäckscancer (ventrikelcancer) har minskat kraftigt sedan 1960-talet men fortfarande insjuknar omkring 600 personer årligen i Sverige. Antalet cancrar i matstrupe (esofagus) och övre magmun (cardia) ökar, framför allt bland män. Matstrupscancer och cancer i övre magmunnen drabbar sammanlagt knappt 700 personer per år.

Medelåldern för insjuknande i cancer i matstrupe, övre magmun och magsäck är cirka 65 år och gruppen domineras av män. Det är ovanligt med dessa tumörer före 50 års ålder.

Femårsöverlevnaden i Sverige förbättras och är cirka 10 procent om man slår samman de som har fått botande (kurativ) behandling med de som inte har fått botande behandling. Femårsöverlevnaden efter botande behandling är relaterad till tumörstadium och är 30–35 procent för cancer i matstrupen och i övre magmunnen, och 20–25 procent för magsäckscancer. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2R Utvecklingsplan tumörer i övre mag-tarm-kanalen

Regionala processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av matstrups-och magsäckscancer:

GOSÖesofagus20171128.pdf


Faktaägare:Jan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 11 september 2018