MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp för lungcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Ledamöter

Anders Vikström

lungmedicin

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

 

Andreas Hallqvist

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Anna Öjdahl-Bodén

lungläkare

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Annelie Behndig

lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hanna Carstens

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Karl-Gustaf Kölbeck

lungmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lars Ek

överläkare, lungläkare

Skånes universitetssjukhus

Magnus Kentson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Mona Gilleryd

lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus

Sven-Börje Ewers

onkolog

Skånes Universitetssjukhuset, Lund

 

 

Patientföreträdare

Tommy Björk

Lungcancerprocessen

Lungcancerförbundet Stödet

 

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Therese Lindberg

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018